57 СУ "Св. Наум Охридски"

Спорт: Спортни училища
Град: София
Квартал: Красна поляна
Адрес: Ул. “Д-р Калинков” 40
Телефон: 02 920 02 50
Web: www.57su.com
Описание:

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

За учебната 2011/2012 година 57 Спортно училище „Св. Наум Охридски” обявява прием за ученици от цялата страна след проверка на способностите по спортовете:

за 5 клас
футбол, баскетбол и хандбал
за 6 клас
футбол, баскетбол, борба кл. стил и джудо
за 7 клас
футбол, баскетбол, волейбол, борба и джудо
за 8 клас
футбол, волейбол, борба, джудо и лека атлетика

Подаване на документи за І тур:

16 – 20 юни 2011 г. (вкл.) (без събота и неделя)
от 09.00 до 17.00ч. в библиотеката на 57 СУ „Св. Наум Охридски” на 2 ет.

Подаване на документи за ІІ тур:

17 – 19 август 2011 г.
от 09.00 до 17.00ч. в библиотеката на 57 СУ „Св. Наум Охридски” на 2 ет.


Документи за кандидатстване:


1. Заявление по образец на училището;

2. Копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование, копие на удостоверение за завършен клас за завършилите V, VI или VII клас.

3. Копие на акт за раждане;

4. Медицинско свидетелство със заключение, че съответния вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние на ученика, издадено от личния лекар + очен статус и ЕКГ; ( да бъде на бланка за медицинско за работа)

5. Застрахователна полица „Злополука” за дните на изпита по вида спорт (за кандидатите, които нямат е организирано застраховане в 57 Спортно училище).


МЯСТО И ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ
Изпитите се провеждат в два дни, както следва:
Първи ден, медицински прегледи и психологически тест.
Втори ден, тестове за проверка на способностите за съответния вид спорт.
Начален час - 09.00 ч. в сградата на 57 СУ “Св. Наум Охридски”.
За приемните изпити кандидатите си осигуряват спортен екип.


График и място на приемните

изпити по съответните видове спорт*


ВИД СПОРТ

1. Футбол
Първи тур: 21 и 22 юни
Втори тур: 22 и 23 август

2. Баскетбол
Първи тур: 22 и 23 юни
Втори тур: 22 и 23 август

3. Волейбол
Първи тур: 22 и 23 юни
Втори тур: 22 и 23 август

4. Хандбал
Първи тур: 22 и 23 юни
Втори тур: 22 и 23 август

5. Джудо
Първи тур: 23 и 24 юни
Втори тур: 22 и 23 август

6. Лека атлетика
Първи тур: 23 и 24 юни
Втори тур: 22 и 23 август

7. Борба – кл. стил
Първи тур: 23 и 24 юни
Втори тур: 22 и 23 август


*Изпитите се провеждат в 57 Спортно училище.

Класирането от І тур се обявява на 27 юни 2011 г.

Класирането от ІІ тур се обявява на 24 август 2011 г.Приетите ученици вземат служебна бележка от канцеларията на 57 Спортно училище и с нея се връщат в старото училище, от където получават оригинал на удостоверение за завършен ІV, V, VI или VII клас и удостоверение за преместване от училището, в което е учил ученикът през учебната 2010/2011 г.;

Записване на приетите ученици от І тур се извършва от 01 до 05 юли 2011 г. от 9.00ч. до 17.00ч.

Записване на приетите ученици от ІІ тур се извършва от 25 до 26 август 2011 г. от 9.00ч. до 17.00ч.


Документи за записване:
1. Оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование и удостоверение за завършен V, VI или VII клас;
2. Удостоверение за преместване от училището, в което е учил ученикът през учебната 2010/2011 г.;
3. Заявление за записване по образец на училището;
4. Лична здравно-профилактична карта;
5. Снимки - 2 бр.

За учебната 2011/2012 година 57 Спортно училище „Св. Наум Охридски” обявява ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ за попълване на освободените през годината места за ІХ, Х и ХІ клас по спортовете: футбол, баскетбол, волейбол, хандбал, лека атлетика, бокс, борба - кл. стил и джудо.

Подаване на документи:

17 – 19 август 2011 г.
от 09.00 до 17.00ч. в библиотеката на 57 СУ „Св. Наум Охридски” на 2 ет.

Документи за кандидатстване:
-  заявление по образец на училището;
- удостоверение за завършен клас;
- копие на акт за раждане;
- медицинско свидетелство със заключение, че съответния вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние на ученика, издадено от личния лекар + очен статус и ЕКГ; (да бъде на бланка за медицинско за работа)
- застрахователна полица „Злополука” за дните на изпита по вида спорт (за кандидатите, които нямат е организирано застраховане в 57 Спортно училище).

Изпитите по всички спортове за ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРИЕМ се провеждат в два дни на 22 и 23 август 2011 година.

Класирането се обявява на 24 август 2010 г.

Записване на приетите ученици се извършва от 25 до 26 август 2011 г. от 9.00ч. до 17.00ч.

Документи за записване:
1. Оригинал на свидетелство за основно образование;
2. Удостоверение за преместване от училището, в което е учил ученикът през учебната 2010/2011 г.;
3. Заявление за записване по образец на училището;
4. Лична здравно-профилактична карта;
5. Снимки - 4 бр.

УЧЕБНАТА ГОДИНА ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ СПОРТНОТО УЧИЛИЩЕ ЗАПОЧВА НА 01 СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА